TIPS


Oudere werkzoekende krijgt premie voor start eigen zaak

25/02/2018 om 12:46 door Wle | Bron: BELGA

 
Vlaams minister van Werk Philippe Muyters Foto: BELGA

Werkzoekenden ouder dan 45 die een eigen zaak opstarten krijgen daar vanaf 15 maart een premie voor. Bedoeling is dat meer mensen de stap naar een statuut als zelfstandige durven zetten.

Hoewel uit cijfers van VDAB blijkt dat veel werkzoekenden ondernemerschapsambities koesteren, blijft het aantal werkzoekenden dat uiteindelijk kiest voor een zelfstandige baan schommelen tussen de 2 en 3 procent. Voor hen is het financiŽle risico immers het grootst.

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters werkte een premie uit om hen aan te moedigen toch de sprong te wagen. De premie start op het moment dat de werkzoekende zich inschrijft als zelfstandige in hoofdberoep. ĎOp dat moment is de inkomensonzekerheid het grootst, dus zorgen we ervoor dat de premie dan ook het hoogst zal zijn. Het eerste kwartaal krijgt de werkzoekende elke maand 1.000 euro. Daarna daalt het bedrag elk drie maanden met 100 euro, om na twee jaar volledig uit te doven. Op kruissnelheid heb ik voor deze premie 20,5 miljoen euro beschikbaar.í

De premie wordt niet zonder meer toegekend. Van de werkzoekenden wordt engagement verwacht: ze moeten eerst met succes een ondernemerschapstraject doorlopen, zoals bijvoorbeeld ĎMaak werk van je zaakí. Dat traject versterkt hun ondernemerschapscompetenties en verhoogt hun slaagkansen. Tijdens deze opleiding wordt ook de haalbaarheid van hun businessplan onder de loep genomen.


Microkrediet

Soms kunnen mensen die een eigen zaak willen opstarten of uitbouwen niet terecht bij de (klassieke) bank voor hun lening.
Bijvoorbeeld omdat zij te weinig eigen kapitaal hebben, afhankelijk zijn van een uitkering of achterstallige schulden hebben.

Voor deze mensen is er het IMPULSKREDIET.

Voor het ogenblik zijn er vier steden waar men terecht kan voor een microkrediet.
Namelijk:
- Brussel
- Gent
- Antwerpen
- Genk

Meer en meer kleinere ondernemers vinden de weg naar een microkrediet.
Dat is een kleine lening van gemiddeld 8000 euro. Verschillende sociale organisaties hebben in het verleden zoín 650 mensen geholpen om een bedrijfje op te starten of uit te breiden.
U komt er alles over te weten op www.impulskrediet .be

 

 

Starterscontract

De Stad Gent gelooft dat nieuwe ondernemers de lokale economie versterken en doet er alles aan om startende ondernemers te ondersteunen. Een van de financiŽle ondersteuningsmaatregelen is het "startercontract", waarmee de startende ondernemer tot 5000 euro persoonlijke ondersteuning kan krijgen. Met het starterscontract kunnen startende ondernemers financiŽle ondersteuning krijgen wanneer ze investeren, zich inschrijven voor een opleiding en een beroep doen op professionele begeleiding (bv Senior Consultants) De kosten hiervoor worden voor een deel terugbetaald tot een maximum van 5000 euro. Een beoordelingscomitť bekijkt het ondernemingsplan en de relevantie van de uitgaven waarvoor de starter een tussenkomst vraagt. Alle startende ondernemers die zich minder dan twee jaar geleden als zelfstandige in hoofdberoep vestigden in Gent komen in aanmerking. Een aanvraagformulier opvragen kan via de link www.oogent.be/nl/starterscontract

Startlening +

De STARTLENING + van Participatiefonds Vlaanderen is de opvolger van de startlening. Deze maatregel trad eind juni 2015 in werking.
De Startlening+ is een achtergestelde lening voor alle starters (natuurlijke personen en rechtspersonen)die nog niet of gedurende ten hoogste 4 jaar actief zijn (voor natuurlijke personen: in hoofdberoep)

Het maximum bedrag is 100.000 Euro

inlichtingen: http://www.agentschapondernemen.be/maatregel/startlening