De kracht van onze aanpak

De vzw Senior Consultants bestaat uit een twintigtal ervaren bedrijfsleiders en kaderleden.

Door de kleinschaligheid van deze dynamische organisatie, kunnen ook KMO’s, starters (al dan niet met enkele jaren ervaring) en vzw’s van praktisch en professioneel advies genieten.

Tijdens hun loopbaan waren de adviseurs van Senior Consultants (SC) actief in belangrijke industriële ondernemingen waar ze als kaderlid hun specialisatie hebben kunnen ontwikkelen of stonden ze aan het roer in een KMO waar ze dagelijks geconfronteerd werden met de diverse uitdagingen waarop een bedrijfsleider steeds een antwoord dient te vinden.
Deze vitale Senior-Consultants zijn nog steeds gedreven managers en experten.

De wijze waarop zij betrouwbaar en betaalbaar advies verzorgen en vooral de manier waarop zij als tweede opinie of als neutraal klankbord voor het management optreden zijn hun belangrijke troeven.

Deze adviseurs beschikken over de nodige motivatie om, in alle onafhankelijkheid en met de vereiste discretie, hun kennis ter beschikking te stellen van jongere bedrijfsleiders zodat hun ruime ervaring, opgebouwd gedurende vele jaren, niet verloren gaat.

Deze hoedanigheden, gekoppeld aan een frisse kijk op het bedrijfsleven en een voortdurende bijscholing, samen met een flinke dosis gezond verstand, zijn evenveel eigenschappen die een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan betere bedrijfseconomische resultaten en een grotere productiviteit.

Beroep kunnen doen op het netwerk en de persoonlijke contacten van de SC-adviseur, evenals op de relaties van alle andere collega SC’ers, kan een ander, niet onbelangrijk, pluspunt zijn.
Maar meer nog dan de in het verleden opgebouwde ervaring en deskundigheid is in het bedrijfsleven van vandaag een duidelijk toekomstgerichte visie van belang. d.w.z. klaar zijn … voor veranderingen voor evoluties voor nieuwe uitdagingen.

Precies die thema’s die uitvoerig werden toegelicht op ons event n.a.v. het 10-jarig bestaan van Senior-Consultants in september 2014.

Ook op die weg naar morgen willen wij u graag bij begeleiden.