Wie zijn wij?

De vzw Senior Consultants is een organisatie van bedrijfsleiders en  kaderleden die, na hun actieve loopbaan, hun deskundigheid en expertise verder ter beschikking stellen van startende ondernemers, zelfstandigen, KMOs & vzws.

Zij hebben ondervinding op diverse vlakken van het bedrijfsleven en vinden het vanzelfsprekend om hun waardevolle kennis ten dienste te stellen van de jongere generatie die daardoor kan genieten van een betrouwbaar en betaalbaar advies.

Hun uitgebreide ervaring situeert zich voornamelijk op het vlak van management, marketing, fusie en overname, familiale opvolging communicatie, personeelsbeleid,  milieuzaken,(Iso-certificaties, VCA),financieel advies en begeleiding,  kostprijsberekening en prijsstelling,  logistiek, enz.

Denkt u nu Ik wil mijn specifieke situatie wel eens met zon specialist bespreken ?

Voor een gratis kennismakingsgesprek kan je vrijblijvend contact opnemen via de website
www.senior-consultants.be

Hoe werken wij?

Tijdens een eerste onderhoud overlopen we grondig uw problematiek.

Op basis hiervan formuleren wij een voorstel tot samenwerking waarin we de doelstellingen en de te volgen werkwijze omschrijven.

Binnen onze organisatie kijken we dan welke consultants het best geschikt zijn, in functie van hun expertise , om de opdracht uit te voeren.

Dit team krijgt de verantwoordelijkheid om, in samenspraak en na overleg met de opdrachtgever, de gepaste adviezen en oplossingen te formuleren en de implementatie ervan te begeleiden.

Onze consultants verrichten daarbij geen uitvoerende taken en nemen dus niet de plaats in van de bedrijfsleider noch van zijn medewerkers.

De samenwerking is flexibel en kan, in onderling overleg, steeds worden bijgestuurd. De rele verplaatsingskosten evenals de uitgaven die direct verband houden met de uitvoering van de opdracht worden in rekening gebracht evenals een beperkte vergoeding als tussenkomst in de werkingskosten van de vereniging. Voor starters gelden bijzondere voorwaarden.

 

Onze competenties:

Kennis en specialisatie: