Discretie, privacy & aansprakelijkheid:

Senior Consultants vzw heeft zich sinds 15 maart 2018 in regel gesteld met de GDPR regeling uitgevaardigd door de Europese Unie. Deze verordening is van toepassing vanaf 25 mei 2018.

Senior Consultants vzw (SC) behandelt de informatie in verband met de opdracht met de nodige discretie, voor zover het vertrouwelijke karakter ervan niet door de aanvrager wordt opgeheven. De consultants zijn aan dezelfde verplichtingen gebonden.
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat noch Senior Consultants vzw (SC), noch de consultants op enigerlei wijze aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de uitvoering en de gevolgen van het advies. De opdrachtgever bevestigt geen verhaal te kunnen uitoefenen ten overstaan van Senior Consultants vzw (SC) of de consultants.
De adviezen die uitgebracht worden zijn enkel gesteund op de informatie verstrekt door de aanvrager.
Senior Consultants vzw (SC) verspreidt op geen enkele wijze naam en adres van opdrachtgevers of andere informatie over de opdrachtgever en de behandelde problematiek.
Deze site verzamelt geen gegevens over de bezoekers, buiten de gegevens die elke webserver opslaat.
 

Senior Consultants vzw (SC) werd officieel opgericht op 17 juni 2004. De statuten werden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde en werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 juli 2004.

Maatschappelijke zetel : Dennenlaan 84, 9120 HAASDONK

BTW BE 0866.113.790