Een dynamische KMO met honger naar expansie laat zich bestendig ondersteunen door Senior Consultants (SC).

Reeds 10 jaar geleden werd Senior Consultants (SC) geraadpleegd voor het opmaken van een businessplan.

Hierdoor kon de bedrijfsleiding o.m. vlotter de nodige fondsen verwerven.

Deze vruchtbare en aangename samenwerking resulteerde verder in een aantal opdrachten i.v.m. marketingstrategie, professioneler communiceren, herpositioneren en verbeteren van naambekendheid.

Ook advies bij de omschakeling van eenmansbedrijf naar bvba behoorde tot ons takenpakket evenals organisatorische aanpassingen om te beantwoorden aan de regels en verplichtingen die eigen zijn aan de metaalindustrie (VCA, CE-markering).

Deze opdracht loopt vandaag steeds door omdat de bedrijfsleiding graag een klankbord wil om het gevoerde beleid af te toetsen.