TIPS


Met een goed IDEE naar de Bank stappen?

Kan ik mijn IDEE zo verkopen?
Heb ik een document opgemaakt waarin onderstaande items zijn opgenomen?
Toch even checken!

 1.  Vertrouwelijkheidsclausule
 2.  Inhoudstafel
 3. Executive Summary
 4.  Wat is je MISSION STATEMENT
 5.  Beschrijving van je PRODUCT of DIENST
 6.  Wat is je doelstelling en op welke termijn
 7.  Welke doelgroepen wil je aanspreken
 8.  Welke methode van PRIJSZETTING heb je toegepast
 9.  Welke DISTRIBUTIEKANALEN gaat u gebruiken
10. Hoe gaat u communiceren
11. Hoe ziet de MARKT er uit en hoe verhouden uw CONCURRENTEN zich
12. Financieel plan (5 jaar)
13. CV met nadruk op EXPERTISE en ERVARING
14. NAAM van je ACTIVITEIT en PRODUCT of DIENST
15. BESCHERMING (naam, product of dienst)
 


Zijn er VRAGEN of ONDUIDELIJKHEDEN in verband met deze checklist, aarzel niet om contact op te nemen met:
luc.van.heyste@telenet.be
dannybracke@telenet.be
 


BENT U ER KLAAR VOOR?


http://www.SENIOR-CONSULTANTS.be
 


Microkrediet

Soms kunnen mensen die een eigen zaak willen opstarten of uitbouwen niet terecht bij de (klassieke) bank voor hun lening.
Bijvoorbeeld omdat zij te weinig eigen kapitaal hebben, afhankelijk zijn van een uitkering of achterstallige schulden hebben.

Voor deze mensen is er het IMPULSKREDIET.

Voor het ogenblik zijn er vier steden waar men terecht kan voor een microkrediet.
Namelijk:
- Brussel
- Gent
- Antwerpen
- Genk

Meer en meer kleinere ondernemers vinden de weg naar een microkrediet.
Dat is een kleine lening van gemiddeld 8000 euro. Verschillende sociale organisaties hebben in het verleden zoín 650 mensen geholpen om een bedrijfje op te starten of uit te breiden.
U komt er alles over te weten op www.impulskrediet .be

 

 

Starterscontract

De Stad Gent gelooft dat nieuwe ondernemers de lokale economie versterken en doet er alles aan om startende ondernemers te ondersteunen. Een van de financiŽle ondersteuningsmaatregelen is het "startercontract", waarmee de startende ondernemer tot 5000 euro persoonlijke ondersteuning kan krijgen. Met het starterscontract kunnen startende ondernemers financiŽle ondersteuning krijgen wanneer ze investeren, zich inschrijven voor een opleiding en een beroep doen op professionele begeleiding (bv Senior Consultants) De kosten hiervoor worden voor een deel terugbetaald tot een maximum van 5000 euro. Een beoordelingscomitť bekijkt het ondernemingsplan en de relevantie van de uitgaven waarvoor de starter een tussenkomst vraagt. Alle startende ondernemers die zich minder dan twee jaar geleden als zelfstandige in hoofdberoep vestigden in Gent komen in aanmerking. Een aanvraagformulier opvragen kan via de link www.oogent.be/nl/starterscontract

Startlening +

De STARTLENING + van Participatiefonds Vlaanderen is de opvolger van de startlening. Deze maatregel trad eind juni 2015 in werking.
De Startlening+ is een achtergestelde lening voor alle starters (natuurlijke personen en rechtspersonen)die nog niet of gedurende ten hoogste 4 jaar actief zijn (voor natuurlijke personen: in hoofdberoep)

Het maximum bedrag is 100.000 Euro

inlichtingen: http://www.agentschapondernemen.be/maatregel/startlening