TIPS


TIP voor OOST-VLAAMSE KMO’S

Wil u als KMO ook ingaan op overheidsopdrachten? Vermijd de administratieve rompslomp en beperkte zichtbaarheid als obstakel om een overheidsopdracht in de wacht te slepen. De REGIOLEVERANCIER is een project van de provincie Oost-Vlaanderen. Oost-Vlaamse steden, gemeenten, en andere instellingen maken via dit kanaal hun overheidsopdrachten kenbaar. Registreer jouw bedrijf op www.regioleverancier.be

Regioleverancier.be | Aanbestedingen in Oost-Vlaanderen

Dit platform bundelt overheidsopdrachten van Oost-Vlaamse steden en gemeenten, streekintercommunales en andere semipublieke organisaties zodat Oost-Vlaamse bedrijven nooit nog een aanbesteding zonder publicatieplicht zullen missen.

www.regioleverancier.be

 


Cumulatie van onderbrekingsuitkeringen en de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit in geval van vermindering van de arbeidsprestaties

Het koninklijk besluit van 18 juli 2019 betreffende de cumulatie van onderbrekingsuitkeringen en de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit in geval van vermindering van de arbeidsprestaties (werd op 22 juli 2019 gepubliceerd en is in werking getreden op 01.08.2019
Dit besluit voert in alle sectoren de mogelijkheid in om de onderbrekingsuitkeringen ook in geval van vermindering van de arbeidsprestaties te cumuleren met een bijkomende zelfstandige activiteit, op voorwaarde dat deze zelfstandige activiteit reeds uitgeoefend werd gedurende ten minste de 12 maanden die het begin van de vermindering van de arbeidsprestaties voorafgaan:
• gedurende maximum 24 maanden in geval van 1/2 vermindering;
• gedurende maximum 60 maanden in geval van 1/5 of 1/10 vermindering.
Meer informatie over deze regeling vindt u in het infoblad T1 “De loopbaanonderbreking / het tijdskrediet / de thematische verloven en de cumulaties (activiteit - mandaat - pensioen - ...)”
Werknemers/personeelsleden/ambtenaren die in halftijds of 1/5 tijdskrediet/loopbaanonderbreking of in halftijds of 1/5 ouderschapsverlof zijn zonder uitkeringen omdat ze een zelfstandige activiteit uitoefenen, kunnen vanaf 01.08.2019 onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op onderbrekingsuitkeringen. Ze moeten namelijk voldoen aan de voorwaarden uit het koninklijk besluit van 18 juli 2019 en deel I van het aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend indienen bij het plaatselijk kantoor van de RVA binnen de termijn van 2 maanden.
Wanneer deel I van het aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend verzonden wordt na die termijn, gaat het recht op uitkeringen slechts in de dag van de verzending ervan.


Met een goed IDEE naar de Bank stappen?

Kan ik mijn IDEE zo verkopen?
Heb ik een document opgemaakt waarin onderstaande items zijn opgenomen?
Toch even checken!

 1.  Vertrouwelijkheidsclausule
 2.  Inhoudstafel
 3. Executive Summary
 4.  Wat is je MISSION STATEMENT
 5.  Beschrijving van je PRODUCT of DIENST
 6.  Wat is je doelstelling en op welke termijn
 7.  Welke doelgroepen wil je aanspreken
 8.  Welke methode van PRIJSZETTING heb je toegepast
 9.  Welke DISTRIBUTIEKANALEN gaat u gebruiken
10. Hoe gaat u communiceren
11. Hoe ziet de MARKT er uit en hoe verhouden uw CONCURRENTEN zich
12. Financieel plan (5 jaar)
13. CV met nadruk op EXPERTISE en ERVARING
14. NAAM van je ACTIVITEIT en PRODUCT of DIENST
15. BESCHERMING (naam, product of dienst)
 


Zijn er VRAGEN of ONDUIDELIJKHEDEN in verband met deze checklist, aarzel niet om contact op te nemen met:
luc.van.heyste@telenet.be
dannybracke@telenet.be
 


BENT U ER KLAAR VOOR?


http://www.SENIOR-CONSULTANTS.be
 


Microkrediet

Soms kunnen mensen die een eigen zaak willen opstarten of uitbouwen niet terecht bij de (klassieke) bank voor hun lening.
Bijvoorbeeld omdat zij te weinig eigen kapitaal hebben, afhankelijk zijn van een uitkering of achterstallige schulden hebben.

Voor deze mensen is er het IMPULSKREDIET.

Voor het ogenblik zijn er vier steden waar men terecht kan voor een microkrediet.
Namelijk:
- Brussel
- Gent
- Antwerpen
- Genk

Meer en meer kleinere ondernemers vinden de weg naar een microkrediet.
Dat is een kleine lening van gemiddeld 8000 euro. Verschillende sociale organisaties hebben in het verleden zo’n 650 mensen geholpen om een bedrijfje op te starten of uit te breiden.
U komt er alles over te weten op www.impulskrediet .be

 

 

Starterscontract

De Stad Gent gelooft dat nieuwe ondernemers de lokale economie versterken en doet er alles aan om startende ondernemers te ondersteunen. Een van de financiële ondersteuningsmaatregelen is het "startercontract", waarmee de startende ondernemer tot 5000 euro persoonlijke ondersteuning kan krijgen. Met het starterscontract kunnen startende ondernemers financiële ondersteuning krijgen wanneer ze investeren, zich inschrijven voor een opleiding en een beroep doen op professionele begeleiding (bv Senior Consultants) De kosten hiervoor worden voor een deel terugbetaald tot een maximum van 5000 euro. Een beoordelingscomité bekijkt het ondernemingsplan en de relevantie van de uitgaven waarvoor de starter een tussenkomst vraagt. Alle startende ondernemers die zich minder dan twee jaar geleden als zelfstandige in hoofdberoep vestigden in Gent komen in aanmerking. Een aanvraagformulier opvragen kan via de link www.oogent.be/nl/starterscontract

Startlening +

De STARTLENING + van Participatiefonds Vlaanderen is de opvolger van de startlening. Deze maatregel trad eind juni 2015 in werking.
De Startlening+ is een achtergestelde lening voor alle starters (natuurlijke personen en rechtspersonen)die nog niet of gedurende ten hoogste 4 jaar actief zijn (voor natuurlijke personen: in hoofdberoep)

Het maximum bedrag is 100.000 Euro

inlichtingen: http://www.agentschapondernemen.be/maatregel/startlening