Jonge marketeer maakt gebruik van kennis en ervaring van SC-deskundigen.

 In het bedrijf was reeds heel wat kennis aanwezig ivm marketing en verkoop.
De bedrijfsleiding wou zich evenwel laten ondersteunen i.v.m. vernieuwing en verbetering van de productie.

Concreet hield dat in:
-  Het administratieve en fysische productieproces doorlichten;
-  Voorstellen formuleren voor automatisatie;
-  Alternatieven bedenken ivm het vervaardigen van complementaire producten;
-  Meer aangepaste locatie bestuderen.

Ook de daartoe benodigde lastenboeken opmaken, de ontvangen voorstellen vergelijken en de beste oplossing selecteren, behoorden tot het opdrachtenpakket.
Daar werd nog aan toegevoegd: de uitvoering opvolgen overeenkomstig de vooropgestelde planning.